Nasza misja

Kościół "Agape" funkcjonuje i rozwija się w oparciu o trzy fundamentalne wartości...

  więcej

Gdzie jesteśmy

 
Adres naszego zboru, oraz mapa dojazdu...
 
  więcej

Kazania

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mat.4,4)

  więcej

Strona główna

 • ==================================================
   
  Witajcie,
   
  17.01.2016r
   
  Tego dnia gościliśmy Zbigniewa Karczewskiego z rodziną.
  Zachęcamy do odsłuchania Jego słowa:
   
   
  ================================================
   
  Witajcie,
   
  6.12.2015r.
   
  W tym dniu gościliśmy pastora Andzeja Nędzusiaka
  Oto słowo, które do nas wygłosił:
   
   
   POLECAM
   
  ============================================
   
  Witam,
   
  Kolejna dawka dobrego słowa:
   
   
  ===============================================
   
  Witajcie!
   
  W rozdziale 12 pierwszego listu do Koryntian słowo Boże mówi o Darach Ducha Świętego, które pracują w każdym z nas. Jedne są bardziej widoczne tak jak np.: Dar uzdrawiania, inne znów niezauważalne tak jak dar modlitwy wstawienniczej. Jednak każdy z nich jest potrzebny do budowania kościoła Jezusa.
  Pamiętając o tym, że będzie nas sądził i nagradzał Ten, Który widzi w ukryciu
  zachęcam do odsłuchania poniższego nagrania. 
   
   
  ================================================
   
   
  22 marca (niedziela) W tym dniu gośćmi naszego zboru byli Kasia i Marek Skibiccy.
  Niestety z przyczyn technicznych nie dysponujemy nagraniem z tego dnia.
  Zachęcamy do odsłuchania Ich świadectwa z roku 2012 kiedy to też gościli w naszym zborze.
  https://www.youtube.com/watch?v=IY9919BRUo0&feature=youtu.be
  22 marca (niedziela)
   
  ===================================================
   

   

   

   

  To wydarzenie już za nami.
  Zdjęcia z tego dnia można obejrzeć klikając tutaj.

     
   
  W ostatnim czasie spotykamy się codziennie na modlitwach. Modlimy się o nasz zbór, o wzrost duchowy i o wszystko, co Duch Święty nam podpowie. Wizyta Ryszarda i jego Żony potwierdziła wiele Słów Ojca, które mówił do nas na tych modlitwach. Znów nasz cudowny Bóg łagodnie i jednocześnie dosadnie przemówił do nas przez brata Krzywego. Idzie nowe! Nie oglądajmy się za siebie i nie mówmy, że stare było lepsze. Wszak stare nie jest złe, ale mamy być jak ci, którzy dobywają ze skarbca nowe i stare  rzeczy. (Mat. 13:52)
   
    A w myśl wersetu z Łuk. 5:39 I nikt napiwszy się starego, nie chce od razu młodego; mówi bowiem: stare jest lepsze miejmy w sercach już tylko to co przed nami, bo Bóg czyni rzecz nową, świeżą, pełną życia! Jezus jest żywy i chce żywych nas, wierzących i praktykujących z całego serca, cały czas! :)
   
  Tak w dużym skrócie można opisać to, co było tematem przesłania brata Rysia. Po nabożeństwie usługiwał każdemu z nas indywidualnie. Wielu zostało dotkniętych przez Boga mocą Słowa, które dla nas miał. Dziękujemy małżeństwu Krzywych za posługę i błogosławimy ich w imieniu Jezusa, z całych sił, myśli, serca i duszy!

  ================================================

           W Dniu 25.01.2015r

      Gościem naszego zboru był
   

  Zbigniew Karczewski
   z rodziną.

   

  Zachęcamy do odsłuchania nauczania, które w znaczny sposób może wpłynąć na postrzeganie Boga na co dzień.

   

   

   
   
   
   
   
   
  Więcej zdjęć z tego dnia znajdziesz klikając tutaj

  ==================================================

   

   

  W Dniu 11 Stycznia 

  Gośćmi naszego zboru byli:

  Honorata i Piotr Wąsowscy

  www.uganda.info.pl

   

          

   

  11 Stycznia: Był to wspaniały dzień, który jak sądzę pozostanie na dłużej w naszej pamięci.

  Godzina 11:00. Rozpoczyna się niedzielne Nabożeństwo. Uczestniczą w nim zaproszeni goście Honorata i Piotr wraz z dwójką dzieci. Zaczynamy 

  uwielbieniem, które w każdym czasie jest najlepszym wyborem. :) Po uwielbieniu Pastor przekazuje mikrofon Honoracie. Pierwsze Jej słowa wywołują uśmiech na naszych twarzach - ciepły, delikatny głos wprowadza nas we wspaniałe świadectwo pełne refleksji, chwilowych wzruszeń oraz potwierdzenia Bożej potęgi i Bożego prowadzenia. 

  Teraz kolej na Piotra, który w ciekawy i jasny sposób przekazał nam Boże Słowo, które poruszyło naszego Ducha oraz zachęciło nas do podjęcia pewnych wyzwań i dokonania zmian w naszym stylu życia. Piotr mówił o poście, jego znaczeniu, o tym, co Bóg czynił w jego życiu w trakcie i po przeprowadzeniu postu. Znów potężna dawka Bożego działania i prowadzenia. 

  A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.
   
                                                                                2 Tes. 3:3
   

  Zachęcamy do odsłuchania nagrań znajdujących się poniżej:   

   

   

   

   

   

   

  Kliknij, aby pobrać w formacie mp3--Piotr                                   

  Kliknij, aby pobrać w formacie mp3--Honorata

  Serdecznie Dziękujemy  :)

  ===================================================

   

  UWAGA!!!

  NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ

  Skierniewice ul. Orkana 2 (nad żabką)

  ==============================================================

   

   

 • Skąd wiesz, że jesteś chrześcijaninem?

  Wbrew szeroko rozpowszechnionej opinii:

  WIARA W BOGA NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Istnieją tysiące ludzi, którzy wierzą w Boga, a nie są chrześcijanami. „Pan tak wiele mówi o Bogu, dlaczego nie jest pan muzułmaninem?” zapytał pewien arabski przywódca Jamesa Irwinga, znanego ze swej wyprawy na księżyc w statku „Apollo 15”.

  Wiele osób wierzy w skuteczność ćwiczeń fizycznych, ale ich nie stosują, pozostają otyli. Samo tylko wierzenie niewiele znaczy.

  CHODZENIE DO KOŚCIOŁA NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Wiele osób chodzi do kościoła z najróżniejszych powodów, czasem z przyzwyczajenia, ze względu na rodzinę, tradycję. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na ich życie. Obłudnicy i złodzieje też chodzą do kościoła.

  PORZĄDNE ŻYCIE NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM

  Wielu ateistów prowadzi tzw. porządne życie. Ale co to właściwie znaczy? W porównaniu z jakimś przestępcą poczujesz się kandydatem na świętego. Porównaj się jednak z Jezusem Chrystusem. No i jak? Słabo, co? Nie jest ważne to, co Ty myślisz o sobie, ale jak wyglądasz w oczach Boga!

  MODLITWA NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Hindusi spędzają wiele czasu na modlitwach i medytacjach. Muzułmanie czynią to 5 razy każdego dnia.

  MÓWIENIE O JEZUSIE NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Wielu ludzi mówi o Jezusie. Nawet dobrze. Przeważnie są to przywódcy kościelni, filozofowie i historycy. Najczęściej jednak ich życie nie jest odbiciem Jego nauk. Wątpią też w wiarygodność Biblii jako Słowa Bożego.

  CZYTANIE BIBLII NIE CZYNI CIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Chrześcijanie kochają Biblię i czytają ją codziennie, ale to nie czyni ich chrześcijanami. Karol Marks mając 15 lat napisał wspaniały komentarz do fragmentu Ewangelii św. Jana, choć sam nigdy nie został chrześcijaninem.

  NIE MOŻNA URODZIĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM!

  Ludzie mówią, że urodzili się w rodzinie chrześcijańskiej, że byli ochrzczeni, przystąpili do komunii itp., ale i to nie czyni nikogo chrześcijaninem. Józef Stalin ukończył nawet dwa lata Seminarium Duchownego, ale czy był chrześcijaninem? Mógłbyś się urodzić w stajni, ale czy przez to stałbyś się koniem? Nikt nie może za Ciebie decydować, kim chcesz być.

  KTO WIĘC JEST CHRZEŚCIJANINEM?

  Zgodnie z tym, czego naucza Biblia, chrześcijanin to przede wszystkim ktoś, kto:

  POSIADA OSOBISTĄ WIĘŹ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM!

  Gdy mężczyzna poślubia kobietę, to nie przyjmuje on religii zwanej «małżeństwo», ale w jego życie wkracza nowa osoba. Podobnie chrześcijaństwo, to nie kultura ani zestaw praktyk religijnych, ale osobista więź z drugą Osobą, Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł tak pisze o swojej więzi z Chrystusem:
  „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (List do Galacjan 2,20) i „...wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa”
  (List do Filipian 3,8).

  POSIADA PEWNOŚĆ ŻYCIA WIECZNEGO!

  Życie wieczne to coś daleko więcej niż życie fizyczne. Jest to życie duchowe w społeczności z Bogiem, będące wypełnieniem najgłębszych potrzeb człowieka. Apostoł Jan tak kończy jeden ze swoich listów: „O tym napisałem do was, (...) abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 List ap. Jana 5,13). Sam Jezus oświadcza: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”(Ewangelia wg św. Jana 5,24).

  JEST ZBAWIONY JUŻ TERAZ I CIESZY SIĘ Z TEGO!

  „...nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” (Ewangelia wg św. Jana 3,17). Jezus jest Zbawicielem świata, bo zakończył swoją misję pełnym sukcesem. Dlatego apostoł Paweł głosił, że odtąd: „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego będzie zbawiony” (List do Rzymian 10,13). A później pisał: „Łaską bowiem jesteście zbawieni...” (List do Efezjan 2,8). Nie, że będziecie zbawieni, ale już zbawieni jesteście! Sam Chrystus mówi o tym: „... cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie” (Ewangelia wg św. Mateusza 10,20)!

  OTRZYMAŁ MOC, ABY PROWADZIĆ ŻYCIE WOLNE OD GRZECHU!

  Nie można prowadzić autentycznie chrześcijańskiego życia w oparciu tylko o ludzkie siły. Potrzebna jest ponadnaturalna pomoc. Mówi o tym apostoł Jan: „Wszystkim tym jednak, którzy go (Jezusa) przyjęli dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (Ewangelia wg św. Jana 1,12). Do tego faktu nawiązuje św. Paweł: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie...” (List do Rzymian 6,14).
  Dlatego Jezus Chrystus poucza, jak rozpoznać Jego uczniów: „poznacie ich po ich owocach, (uczynkach). Nie może bowiem dobre drzewo wydać złych owoców...” (Ewangelia wg św. Mateusza 7,16-18).

  DLACZEGO?

  - większość ludzi nie ma osobistego stosunku do Boga?
  - nie mają pewności życia wiecznego?
  - nie mają sił, aby się przeciwstawić grzechowi?
  - Bóg wydaje się im być kimś obcym, kto budzi raczej niepokój niż radość?

  Istnieje tylko jedna odpowiedź na te pytania:
  „Grzechy wasze są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a nieprawości zasłoniły przed wami jego oblicze” (Księga Izajasza 59,2). Może pomyślisz, że opinia ta Cię krzywdzi. Czy jednak chcesz być podobny do chorego, który odrzuca lekarstwo ze względu na to, że jest gorzkie?
  Niestety, z powodu upadku pierwszych ludzi, wszyscy dziedziczymy po nich grzeszną naturę jak śmiertelną, zaraźliwą chorobę, która dotyka wszystkich ludzi. Przed Bogiem jesteśmy równi; „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List do Rzymian 3,23). „...a wszystkie nasze dobre czyny są jak nieczysta szata” (Księga Izajasza 64,6). Bycie grzesznikiem to nie kwestia wyboru, to oczywisty fakt.

  Zapytasz teraz:

  CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY BYĆ ZBAWIONYM?

  Proszę, zrozum! Ty nic nie możesz zrobić! Biblia mówi: „Czy murzyn może odmienić swą skórę, a lampart swoje pręgi?” (Księga Jeremiasza 13,23), i „... za pomocą uczynków nie można osiągnąć usprawiedliwienia” (List do Rzymian 3,20). Musiałbyś się narodzić jeszcze raz jako człowiek o zupełnie innej naturze: „A gdy to usłyszeli uczniowie, zapytali: któż więc może być zbawiony? A Jezus rzekł do nich: Co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga” (Ewangelia wg św. Mateusza 19,25.26). Dalej Jezus wyjaśnia, że Bóg może sprawić cud, by człowiek narodził się na nowo, a nawet stwierdza, że „...jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (Ewangelia wg św. Jana 3,3).

  MUSISZ SIĘ NA NOWO NARODZIĆ!

  Są to duchowe narodziny do duchowego życia. Jest to świadoma decyzja oddania całego swojego życia Bogu, w której umierasz dla samego siebie i odwracając się od wszystkich swoich grzechów, przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Otrzymasz wówczas Ducha Świętego i Bóg przemieni Twoją naturę.

  Oto Ewangelia, czyli

  DOBRA NOWINA!

  Ponieważ Jezus umarł na krzyżu zamiast Ciebie, przyjmując karę za Twoje grzechy, dlatego teraz Ty możesz rozpocząć nowe życie. Jezus Cię kocha i dlatego chce Ci przebaczyć Twoje grzechy, i zamieszkać w Twoim sercu na zawsze. Apostoł Paweł mówi: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz” (List do Rzymian 10,9).
  Jest to dar od Boga: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (List do Efezjan 2,8.9).
  Nie oszukuj samego siebie. Czy Jezus jest kimś najważniejszym w Twoim życiu? Jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, aby tak się stało? Jezus, który wie, że przeszkodą jest jedynie grzech i zła ludzka wola, przestrzega: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo poginiecie” (Ewangelia wg św. Łukasza 13,5).

  Jeszcze dziś naprawdę

  ZOSTAŃ CHRZEŚCIJANINEM!

  W prostej modlitwie powierz Bogu swoje życie; to nie religijny rytuał, ale rozmowa z drugą Osobą, która Cię słyszy. Podziękuj Jezusowi za Jego miłość i za to, że umarł za Ciebie. Poproś o przebaczenie grzechów i wyznaj, że wierzysz w Niego.
  Nie jest konieczne zrozumienie wszystkiego; nie polegaj zbyt mocno na swoich uczuciach; to sprawa wiary. Jezus mówi: „tego, który do mnie przychodzi nie wyrzucę precz.” (Ewangelia wg św. Jana 6,37).
  On nigdy nie kłamie! Z chwilą kiedy to uczynisz, będziesz mógł powtórzyć wraz z apostołem Pawłem: „Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 List do Koryntian 5,17). Tak, wbrew temu, co sądzi wielu ludzi.

  EWANGELIA JEST PROSTA:

  „...mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1 List do Koryntian 1,18). Jezus powiedział: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Ewangelia wg św. Mateusza 18,3).
  To Bóg stworzył człowieka i wie, że jedyną rzeczą, która może uczynić go szczęśliwym, jest miłość, która nie stawia warunków. Nic nie możesz uczynić, aby Bóg przestał Cię kochać! On chce, abyś nie tylko mógł usłyszeć o Jego miłości, ale codziennie ją przeżywać. Choćby nie wiadomo jak bardzo było powikłane Twoje życie, Jezus ma moc i chce Ci pomóc. On powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Ewangelia wg św. Mateusza 28,18).
  Również dzisiaj możesz zwrócić się do Niego o pomoc, ponieważ

  JEZUS ŻYJE!

  On naprawdę zmartwychwstał i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych! On także dzisiaj uwalnia od grzechów, wszelkich nałogów i problemów; od lęku przed przyszłością i samotnością. Dzisiaj również uzdrawia chorych i odpowiada na zanoszone z wiarą modlitwy!

  --------------------------------------------------

  Możesz przyjąć Jezusa teraz poprzez modlitwę, która uczyni Cię prawdziwym chrześcijaninem!

  Bóg zna Twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach. lecz na szczerości Twego serca. Oto przykład takiej modlitwy, którą możesz potraktować osobiście i posłużyć się nią teraz:

  Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję, że jestem grzesznikiem. Zapraszam Cię do mojego serca! Przyjmuję Cię teraz jako moją Drogę, Prawdę i Życie. Wyznaję Cię moim Panem, Królem i Zbawicielem. Dziękuję, że przebaczyłeś mi moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Niech Twoje Słowo (tj. Biblia) oraz Twój Święty Duch kierują mną od tej chwili. Jestem Twój! Amen

  Jeśli pomodliłeś się taką modlitwą, Pan Jezus zgodnie ze swoją obietnicą niezwłocznie zamieszkał w Twoim życiu. 

Aktualności

 • środa, 16 grudnia 2015r.

  12.12.2015r.

  Tego dnia odbyło się pierwsze z siedmiu spotkań kursu dla małżeństw.

  Zdjęcia: Kliknij tutaj.

 • środa, 16 grudnia 2015r.

  Niedziela 6.12.2015

  Gościnnie Pastor Andrzej Nędzusiak

  Kilka zdjęć z tego dnia

  kliknij tutaj

 • środa, 16 grudnia 2015r.

  W dniu 28.11.2015 Gościliśmy Wojtka Leszczyńskiego 
  Który zaprezentował nam jedną z metod ewangelizacji indywidualnej. 

  Kilka zdjęc z tego dnia 

  Kliknij Tutaj

 • niedziela, 01 lutego 2015r.

          Niedziela 01.02.2015

     

     

  Kliknij tutaj, aby otworzyć galerie

wszystkie aktualności

Linki